INVESTMENT KNOWLEDGE

ความรู้ด้านการลงทุน

ในการวางแผนทางการเงิน เราต้องประเมินสภาพคล่องที่ต้องการให้พอดีจะได้วางแผนการออม และการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ของสินทรัพย์ด้วย เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง โดยความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ก็คือ ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อต้องการเงินสด หรืออาจจะต้องขาดทุนหากต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสด

Flash: วิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจ และประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.9% จากการใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐ
โดย :ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ และ ธนกร ลิ้มวิทย์ธราดล
วันที่ : 16 พ.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 3 ปี 2015 ขยายตัว 2.9%YOY (เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า) เร่งขึ้นจาก 2.8%YOY ในไตรมาสก่อน และขยายตัวได้ 1.0%QOQSA (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบปรับฤดูกาล) ดีขึ้นจาก 0.3%QOQSA ในไตรมาส 2 โดยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 นี้ถือว่าดีกว่าที่คาด

อ่านรายละเอียดต่อ

Insight: มุมมองเศรษฐกิจมหภาค

งานวิเคราะห์เจาะลึกหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเสนอข้อคิดและมุมมองในระยะยาว

เฟ้นธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย : 11 พ.ย. 2559
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเป็นอย่างมากสะท้อนจากเม็ดเงินลงทุนสูงถึงประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท Insight ฉบับนี้จึงนำเสนอมุมมองโอกาสสำหรับภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 3 ด้านสำคัญได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ทางอากาศ และทางน้ำ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบระยะยาวที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทั้งในด้านการคลัง พลังงาน แรงงาน เทคโนโลยี และการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า

อ่านรายละเอียดต่อ

Outlook: ภาพรวมเศรษฐกิจประจำไตรมาส 4/2015

รวมงานวิเคราะห์แนวโน้มตัวชี้วัดหลัก หรือสถานการณ์สำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจประจำไตรมาส 4/2015 : 5 ต.ค. 2016
อีไอซีประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.2% ในปี 2015 เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีมีทิศทางชะลอตัว โดยการบริโภคภาคเอกชนยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน จากรายได้เกษตรกรที่ยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกยังไม่ฟื้นตัว อีกทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงกดดันการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ด้วยทิศทางเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวประกอบกับความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่ลดลงทำให้การลงทุนภาคเอกชนกลับมาหดตัวในไตรมาส 2 ทั้งนี้มาตรการอัดฉีดของรัฐบาลหลังจากที่มีการจัดตั้ง คณะรัฐมนตรีใหม่ในเดือนกันยายนจะช่วยเรื่องความมั่นใจและเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้บ้าง โดยน่าจะเห็นผลในระยะต่อไป ทางด้านการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่องตลอด 8 เดือนแรกของปีทั้งจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายนอกและปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น การย้ายฐานการผลิตและสินค้าเทคโนโลยีล้าสมัย

อ่านรายละเอียดต่อ

ทิศทางการลงทุน SCBAM

ใครๆ ก็ลงทุนอย่างมหาเศรษฐีระดับโลกได้ : 21 กรกฎาคม 2558
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN) คือกองทุนที่เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ที่หลากหลายในสหรัฐอเมริกา หรือนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในพอร์ตหุ้นขนาดใหญ่ โดยจุดเด่นกองทุนคือการลงทุนในหลักทรัพย์เช่นเดียวกับนักลงทุนระดับมหาเศรษฐีโลกที่ประสบความสำเร็จ ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตามแบบดัชนี iBillionaire ซึ่งนักลงทุนทั่วไปไม่สามารถลงทุนได้โดยตรง รวมถึงกระจายการลงทุนด้วยน้ำหนักการลงทุนที่เท่ากันในหุ้นขนาดใหญ่ มีศักยภาพ 30 บริษัท โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก นอกจากนี้ยังลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี iBillionaire (หุ้น USA ที่มีมูลค่าตลาดสูงและปานกลางจำนวน 30 ตัว) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่­มเติม โปรดติดต่อ SCBAM Call Center 02-777-7777 กด 0 ถึง 6

อ่านรายละเอียดต่อ